Routeradar

Privacy- en Cookiestatement

ARS Traffic & Transport Technology B.V. (hierna: ARS) exploiteert de website en andere verwante onderdelen van Routeradar.nl en de daarmee verbonden internetsites direct of indirect, waaronder ook de app Routeradar (hierna in totaal: Routeradar) . In dit privacy- en cookiestatement wordt beschreven hoe ARS met uw persoonsgegevens omgaat.


Gebruik persoonsgegevens door ARS

De door u verstrekte persoonsgegevens (zoals naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, locatiegegevens, etc.) zullen door ARS worden verwerkt ter uitvoering van diensten waarvan u gebruik maakt of gaat maken (bijvoorbeeld: het raadplegen van radarbeelden en/of flits- en filemeldingen, prijsvragen, nieuwsbrieven, promotionele acties en/of kansspelen, e-commerce activiteiten, inzending van foto's en video's, etc.), alsmede voor statistische analyses.

Uw persoonsgegevens worden door ARS ook gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten van ARS, waaronder begrepen het verstrekken van informatie  over producten, diensten, activiteiten, aanbiedingen en kortingen die door ARS worden aangeboden. Daarnaast kan ARS uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten, diensten, aanbiedingen en kortingen van derden, die mogelijkerwijs interessant voor u zijn.

ARS kan ten behoeve van de hiervoor beschreven marketingdoeleinden, en tevens om uw profiel te optimaliseren, gebruik maken van informatie die zij op rechtmatige wijze over u heeft vergaard, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cookies, locatiegegevens of uw klikgedrag op de websites van ARS, zodat u gerichter informatie krijgt toegestuurd.


Verstrekking persoonsgegevens aan derden

ARS kan bij de uitvoering van de hiervoor beschreven activiteiten gebruik maken van door haar ingeschakelde derden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan organisatoren van evenementen, e-commerce partners en productiebedrijven. Deze derden krijgen dan de beschikking over uw persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten.


Indien ARS een activiteit (zoals een prijsvraag, actie, etc.) tezamen met een andere partij organiseert, bijvoorbeeld een sponsor of adverteerder, kan ARS de gegevens die zij van u ontvangt met betrekking tot die activiteit, met deze andere partij delen om u te benaderen ten behoeve van die activiteit, dan wel soortgelijke activiteiten.

Tenslotte kan ARS de gegevens (zoals locatiegegevens) die zij van u ontvangt ter beschikking stellen aan derde partijen (waaronder adverteerders) ten behoeve van direct marketing.


Wet bescherming persoonsgegevens

ARS zal zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens.


Overdracht activiteiten

Indien (een onderdeel van) ARS een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien (een onderdeel van) ARS wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.


Cookies

Wat doen cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan deze website cookies opgeslagen op de harde schijf van uw computer, zodat u bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. Door ARS, en/of door derden, kan zo informatie over uw gebruik van deze website en van andere websites worden verzameld. Voor zover ARS met behulp van cookies persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt ARS die conform de bepalingen van het privacy-en cookiestatement.


Welke cookies gebruikt ARS

ARS maakt op al haar websites, zoals www.ARS.nl, gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden uitgelezen. ARS plaatst zelf cookies, ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door of voor ARS, worden door ARS op uw computer opgeslagen en alleen ARS heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Zulke cookies worden door ARS bijvoorbeeld gebruikt om u taalinstellingen te onthouden of om te zorgen dat u niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt. Er worden ook door derden cookies geplaats via de websites van ARS, ook wel third party cookies genoemd. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, worden door derde partijen op uw computer opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Het is belangrijk om te weten dat ARS geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze 'third party cookies'. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld third party cookies plaatsen om inzicht te verkrijgen in uw interessegebieden, zodat ze gericht een advertentie kunnen plaatsen. Deze advertenties zijn nodig om de websites van ARS gratis aan te kunnen bieden aan consumenten. Daarnaast maakt ARS gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit stelt ARS in staat haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).


Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de websites van ARS geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help functie van uw browser. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. NB: als u helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient u deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die u gebruikt. Als u cookies weigert en/of verwijdert kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website. Na het uitschakelen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de website.Voor specifieke vragen of opmerkingen met betrekking tot de wijze waarop ARS met persoonsgegevens en/of cookies omgaat, kunt u contact opnemen met:

ARS Traffic & Transport Technology
Nassaulaan 25
2514 JT Den Haag
Postbus 85911
2508 CP Den Haag


Wijzigingen Privacy- en cookiestatement

ARS behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiestatement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy- en cookiestatement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.